آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟"

آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟"

آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟"

"آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟"
 
این سوالی است که بسیاری از مشتریان دوربین مداربسته مطرح می کنند. در این موضوع بیشتر در رابطه با منع قانونی نصب دوربین مداربسته صحبت خواهیم کرد. نصب دوربین مداربسته به صورت کلی نه تنها به وسیله مراجع قانونی تقبیح نخواهد شد بلکه مورد استقبال نیز قرار می گیرد. با توجه به بازدارندگی شدید نصب دوربین مداربسته، تنها در شرایط خاص استفاده از دوربین مداربسته ممنوع شده است.
 
* محل های متفاوت نصب دوربین مداربسته از نظر قانونی:


1- نصب دوربین مداربسته در محیط عمومی:
 
در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی در حال حاضر هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد. منع قانونی دراین مکان ها تنها در صورتی به وجود می آید که  محیط نصب در اطراف مکان های حساس مانند پادگان ها، پایگاه های هوایی و ... باشد.
 
2- نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات:
 
در رابطه با نصب دوربین در مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، راه پله و غیره ... نیاز به تائید کتبی از اعضای مجمع یا هیات مدیره ی مجتمع یا ساختمان خواهد بود. در صورت موافقت مجمع یا هیات مدیره بر نصب دوربین مداربسته ،این نظر بر نظر منفرد ساکنین ارجحیت خواهد داشت. در صورت وجود مشکل در مسیر دریافت تائید هیات مدیره یا مجمع اعضای مجتمع یا ساختمان،هریک از ساکنین می توانند از طریق دریافت مجوز کتبی اقدام به نصب دوربین در محیط های مشاعات کنند.
 
3- نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی:
 
به طور کلی نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی دارای بیشترین حساسیت است. محیط های خصوصی شامل محیطهایی خواهد شد که به حریم شخصی افراد مربوط خواهد شد (مثل محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رخت کن و ...)، نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی تنها با داشتن مجوز رسمی امکان پذیر خواهد بود.
 
4- نصب دوربین مداربسته مخفی:
 
نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیط های مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است. در صورت شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می تواند به  تعقیب قضایی منجر شود.
 
* چطور برای دریافت مجوز نصب دوربین مخفی یا دوربین در محیط های شخصی اقدام کنیم؟


برای دریافت مجوز جهت نصب دوربین مداربسته در محیط های غیر مجاز، پس از ارائه شکایت به واسطه تخریب، تهدید یا خطرات امنیتی، و یا با مطرح کردن ضرورت نصب دوربین مداربسته به نیروی انتظامی( معمولا اداره اماکن نیروی انتظامی) ، یا مراجع قضایی میتوانید در رابطه با دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته در محل مورد نظر اقدام فرمائید.