دسته : خدمات

1398
بهمن
دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .
1398
بهمن
دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری یکی از پیچیده ترین دعاوی است که نیاز مبرم به وکیل کیفری متخصص دارد. دفتر وکالت حسین یاوری بهترین وکیل ...
1398
بهمن
دعاوی ملکی

دعاوی ملکی

دعاوی ملکی عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری است که به نوعی به موضوع املاک مربوط می شوند. در این مجموعه
1398
بهمن
دعاوی تجاری

دعاوی تجاری

ارائه مشاوره حقوقی وقبول وکالت دادگستری در زمینه وکالت دعاوی تجاری با طرح یا دفاع از کلیه دعاوی تجاری از قبیل:
1398
بهمن
دعاوی خانوادگی

دعاوی خانوادگی

دعاوی خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانین گفته می‌شود که به خانواده می‌پردازد و به مجموعه قواعد و مقرراتی
1398
بهمن
وصول مطالبات

وصول مطالبات

وصول مطالبات چک و سفته یکی از دعاوی رایج این روزهاست. حتما تا به حال شنیده‌اید که می گویند آیا چک کیفری است یا حقوقی؟