در چه جرایمی متهم نمی تواند با وکیل ملاقات کند؟

در چه جرایمی متهم نمی تواند با وکیل ملاقات کند؟

در چه جرایمی متهم نمی تواند با وکیل ملاقات کند؟

لیست جرایمی که در آنها متهم تا یک هفته حق ملاقات با وکیل را ندارد
ارتکاب به یکی از جرائم سازمان یافته
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
سرقت
مواد مخدر و روان گردان
جرایم موجب مجازات سلب حیات
جرایم موجب حبس ابد
جرایم موجب قطع عضو
جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با ثلث دیه کامل و بیشتر
اشخاص با ارتکاب این جرایم تا یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارند.

 

محدودیت حق انتخاب وکیل پس از یک هفته
پس از گذشت یک هفته از شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم می تواند وکیل اختیار کند ولی با محدودیت انتخاب وکیل مدافع از بین فهرست وکلایی که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه اند.گرچه، ممنوعیت و محدویت ذکر شده نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر پیش بینی نشده است.

همچنین متهمین جرائم نظامی نیز مجبور به انتخاب وکلای مدافع خود از میان فهرست وکلای مورد تائید ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشند. تاکنون، علیرغم گذشت پنج سال از تاریخ تصویب این قانون، هنور فهرست مشخصی از وکلای مورد نظر ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح در این ارتباط، در رسانه های عمومی منتشر نشده است و وضعیت دفاع متهمان نظامی جرائم یاد شده و وکلای منتخب آنها، در راستای حق دسترسی به وکیل مدافع و حق دفاع آنها، برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و الزامات قانونی مربوط به حق دفاع در هاله ای از ابهام قرار دارد.همچنین نسبت به متهمین غیر نظامی مشمول تبصره ماده ۴۸ آن قانون نیز در سال جاری نسبت به انتشار فهرست محدود وکلای منتخب مورد تائید رئیس قوه قضائیه اقدام شده است که با بازخوردهای متعددی نیز در محافل حقوقی، رسانه ای و حقوق بشری داخلی و بین المللی نیز همراه بوده است.

 

ممنوع الملاقات شدن متهم بازداشت شده با وکیل مدافع خود
اگرچه موضوع ارتباط متهم بازداشت شده با وکیل مدافع خود در مقررات داخلی ایران پیش‌بینی شده است، اما ممنوع‌الملاقات بودن متهم و عدم ارتباط متهم بازداشت شده با وکیل مدافعش نیز امکان‌پذیر است و این امکان وجود که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از دیدار با وکیل خود محروم گردد.

چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی برخلاف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی مربوطه می‌بایست به صورت کتبی ملاقات با محکوم یا مکاتبه با وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ،ملاقات با محکوم و یا مکاتبه او تنها با اجازه کتبی مراجع قضایی صلاحیت‌دار مجاز می‌باشد. تخلف از این قانون سبب تعقیب انتظامی یا اداری متخلف خواهد بود ولی پس از شروع محاکمه، وکیل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت که با او ملاقات نماید و هیچ یک از مأموران انتظامی یا اداری و قضایی نمی‌توانند به هیچ وجه از این ملاقات جلوگیری کند.

بدین ترتیب ممنوع الملاقات شدن متهم بازداشت شده بنا به دستور مقام قضایی و به استناد دلیلی کلی و مبهم و به عنوان تأمین حسن جریان محاکمه امکان پذیر شده است و تنها در دوره محاکمه است که صرفا حق ملاقات متهم با وکیلش به طور مطلق پذیرفته شده و هیچ مرجعی نمی‌تواند مانع از ملاقات متهم با وکیلش شود.

مشاوره با بهترین وکیل اصفهان درخصوص حق ملاقات با وکیل
در صورت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و راهنمایی و مشاوره بیشتر در مورد امکان ملاقات با وکیل در شرایط جرایم کیفری خاص،  می توانید با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم مشاوره رایگان از مشاوره و راهنمایی بهترین وکیل کیفری اصفهان در زمینه این دعوی کیفری برخوردار شوید.