جرم تهدید

جرم تهدید

جرم تهدید

جرم تهدید:
تهدید در معنای لغوی به معنی ترساندن و هشدار، و به لحاظ حقوقی به معنای وادار نمودن فردی به ارتکاب جرم یا گرفتن مال و یا ترساندن شخص از آسیب جانی، مالی، حیثیتی و … است.،بنابراین، از دیدگاه حقوقی:


تهدید باید در مورد موضوعی معین باشد. مثلا عبارت «به حسابت می‌رسم» به دلیل عدم وضوح نوع تهدید، قابل طرح شکایت نیست.


واقعی و یا غیر واقعی بودن تهدید تاثیری در عمل مجرمانه ندارد.


اما موثر بودن تهدید بسیار مهم است. یعنی باید در فرد تهدید شونده خوف ضرر را ایجاد نماید. مثلا اگر فرد معلول نخاعی، شخصی سالمی را تهدید به ضرب و جرح نماید، تهدید وی بلاوجه است و جرم تهدید محقق نمیشود.


شرایط و ویژگی‌های فرد تهدید کننده و تهدید شونده از قبیل سن، جنسیت، موقعیت و مقام، قدرت جسمانی و … در تحقق جرم تهدید و میزان مجازات موثر است.
انواع تهدید کردن:


تهدید به انجام یک فعل: نظیر آن که فردی به زور و واجبار فرد یا افراد دیگری را وادار به عمل مجرمانه نظیر قتل، سرقت، حمل مواد مخدر، جعل اسناد، تهدید به رابطه نامشروع و … نماید.


تهدید نفسانی: 
ترساندن فرد از وارد کردن آسیب بدنی به فردی دیگر، و نیز اطرافیان و خانواده وی، مانند تهدید به قتل، تهدید به شکستن دست و پا و …
تهدید حیثیتی: 
ترساندن فرد از بردن آبروی وی، با اعمالی نظیر افشای رازهای وی، انتشار تصاویر خصوصی، که معمولا این جرم با اخاذی همراه 
می‌شود.


مجازات جرم تهدید کردن:


در قانون مجازات اسلامی مجازات‌های مختلفی برای انواع تهدید درنظر گرفته شده است. 
براساس ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، هر گاه شخصی فرد یا افراد دیگر را به زور و تهدید مجبور به تنظیم سند و نوشته و یا مهر و امضای برگه و یا رسیدی نماید، حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق در انتظار وی خواهد بود.


همچنین مطابق با ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل و یا هر گونه ضرر جسمانی و نفسانی، مالی و حیثیتی ،دارای مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال خواهد بود.
نحوه طرح شکایت تهدید:


برای طرح شکایت تهدید باید ابتدا به دفتر خدمات قضایی مراجعه و شکواییه را ثبت نمود. برای ثبت شکوائیه تهدید، مشخصات فرد تهدید کننده، محل وقوع جرم، و نیز ادله طرح شکایت نظیر شهود، پیامک، متن‌های فضای مجازی و … لازم است خارج نویس یا تصویر و مستند و پیوست شود.
پس از ثبت شکواییه براساس محل وقوع جرم تهدید، پرونده به دادسرای مربوطه ارجاع شده، و تحقیقات از شاکی برای بررسی صحت و سقم ادعا و ادله وی آغاز می‌گردد.


در صورت تشخیص کفایت اولیه ادله، دادیار پرونده، برای متهم قرار جلب به دادرسی صادر کرده، و برای وی قرار قضایی همچون کفالت یا وثیقه تعیین کرده، و ابلاغیه جلب به دادرسی برای وی صادر می‌گردد. در این مرحله استفاده از یک وکیل کیفری حرفه‌ای و یا یک مشاوره حقوقی متخصص بسیار ضروری است. 
 قرار صادره، تا ۱۰ روز قابل اعتراض خواهد بود. 
پس از آن پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود تا قاضی برای آن وقت رسیدگی تعیین نماید