حذف نام همسر از شناسنامه

حذف نام همسر از شناسنامه

حذف نام همسر از شناسنامه

حذف نام همسر از شناسنامه

امکان دارد برای شما اتفاق افتاده باشد که قصد داشته باشید مطلع شوید پس از طلاق، اسم دو طرف چطور از شناسنامه هم پاک می شود و پاک شدن اسم زن یا شوهر از شناسنامه چطور است. برای مردان داستان به مراتب راحت تر از بانوان است.

پاک کردن اسم مرد از شناسنامه زن فقط زمانی شدنی است که در زمان عقد جدایی صورت گرفته باشد و دوشیزه‌بودن زن براساس احکام قضائی و سند طلاق قابل فهم باشد. همین طور در صورتی که همسر فردی از دنیا برود ، اگر که ازدواج ثبت شده بود ، ان شخص قادر است با رجوع به ادارات ثبت احوال جهت حذف نام همسر از شناسنامه اقدام نماید.


حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق ، نگرانی بسیاری از مردان و زنانی است که طلاق گرفته اند و دوست دارند در شناسنامه ان ها اسمی از همسر قبلی و طلاق و ازدواج پیشین نباشد. تنها قانون پاک کردن اسم همسر از شناسنامه ماده ۳۳ قانون ثبت احوال است که معلوم کرده است: «همه اتفاقات ازدواج و طلاق یا مرگ زن یا مرد و بازگشت و بذل مدت و باطل کردن عقد الزامی است در دفاتر ثبت همه رخ داد ها ثبت گردد اما در شناسنامه به شرح زیر منعکس می شود:

 

در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»

همان گونه که دیدید تنها مردان و زنانی که میان ان ها نزدیکی رخ نداده است بعد از طلاق این امکان را داردن که در شناسنامه المثنی اسم همسر سابق و ازدواج و طلاق در ارتباط با ان را حذف کنند.
اما برخلاف انتساب ماده قانونی اورده شده که شامل مردان و زنان بوده است سازمان ثبت احوال در بخش نامه ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۴ تنها در المثنای شناسنامه زن اگر که نزدیکی رخ نداده باشد ، ازدواج و طلاق گذشته را پاک می کرد و در صورتی که مرد جهت عوض کردن شناسنامه به استناد حکم دادگاه رجوع می کرد مطالبه وی را قبول نمی کرد اما این بخش نامه بر اساس دادنامه شماره ۱۸۳ مورخ ۸۱/۶/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.

 

بر اساس قوانین تازه که از سال ٩٣ اجرا می شود ، در صورتی که طلاق پیش از رابطه جنسی انجام می شد، زن قادر بود با ارائه گواهی پزشکی قانونی یا حکم دادگاه، مستقیما به ثبت احوال رجوع کند و با کامل کردن فرم‌های ان، درخواست صادر شدن شناسنامه المثنی را بدهد و در این زمان اسم همسر سابق از شناسنامه او پاک می‌شد.

این حکم شامل اقایان هم بود و اگر طلاق در زمان عقد رخ داده بود مرد هم این امکان را داشت که برای حذف نام همسر از شناسنامه اقدام کند ، اما اداره ثبت احوال از پاک کردن اسم همسر در طلاق‌های پس از صورت گرفتن رابطه جنسی جلوگیری کرد.

در صورتی که شخصی از همسرش جدا شده باشد با گزینش همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش این امکان را دارد که به اداره ثبت احوال رجوع کند و تقاضای پاک کردن نام همسر اول را ارائه نماید.

ازدواج همیشه یکی از وسایل و راهکارهای نگهداری و باقی ماندن جامعه و ادامه نسل‌ها و هم یکی از وسایل دست یابی به کمال و خوشبختی اشخاص شناخته می شود .

به همین خاطر ، قانونگذار تصمیم گرفت تا هم جهت با این رخ داد ها و همین طور پشتیبانی نسبی از زن و مرد در برابر جامعه، قوانینی را در مورد پاک کردن اسم همسر از اسناد سجلی زن و مرد قرار دهد. با اینکه این ضوابط بی ایراد نیستند ، اما سود آن زیاد تر از ضرر ان است.


نکات حذف نام همسر از شناسنامه
در ارتباط با اینکه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش، به اداره ثبت احوال مراجعه کند و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد ذکر چند نکته قابل توجه است:
پاک کردن اسم همسر اول از شناسنامه بسته به گزینش همسر دوم و همین طور ثبت رسمی ازدواج و ثبت‌نام او در شناسنامه شخص است، پس تنها با گزینش همسر و معرفی او این امکان وجود ندارد که از این قانون بهره مند شد.

اما در جواب شاکیان این قانون باید بگوییم که حذف نام از شناسنامه در این مورد تنها بعد از رخ داد ازدواج دوم و ثبت آن انجام می شود ، پس همسر دوم را از ازدواج قبلی و همسر خود باخبر کنید . از سمت دیگر، مبادرت جهت حذف نام همسر سابق از شناسنامه به غیر از کم شدن بار روانی فعلی، سبب عرضه اسان ترم شناسنامه در مکان های گوناگون می شود، و این گونه مسائلی در دسته شخصی ترین مسائل اشخاص است و نباید همه از آنها مطلع شوند .

این در صورتی است که با صادر شدن گواهی تجرد باید بگوییم که زن و مرد قبل از ازدواج قادرند با گرفتن گواهی تجرد از ازدواج پیشین همسر آینده خود اگاه شوند.

از اطلاق کلمه همسر دوم این گونه نتیجه می گیریم که به کار گیری این ضابطه تنها در زمان گزینش همسر دوم شدنی است و نه ازدواج‌های بعدی، اما این طور دیده می شود که با وجود کم بود و ایراد این قانون در این مورد ، می شود در ازدواج‌های بعدی هم از مزیت های این مقرره قانونی بهره مند شد.

 

راه عملی جهت حذف نام همسر از شناسنامه

دو شیوه پیشنهاد می شود:

– در صورتی که زن مدخوله نباشد با گواهی پزشکی قانونی یا حکم دادگاه قادر است مستقیما به ثبت احوال رجوع کرده و با کامل کردن فرم های ان در خواست صدور المثنی کند. در این زمان اسم همسر قبلی در شناسنامه اورده نمی شود. ویا قادر است با گزینش همسر دوم و ثبت ازدواج با وی به این امر مبادرت ورزد.

-مطرح کردن مشکل با ثبت احوال با درخواست اجبار ثبت احوال جهت دادن شناسنامه المثنی و پاک کردن اسم همسر قبلی از ان. دادگاه صالح همان دادگاه مکان صادر شدن شناسنامه است. اصولا این ادعا با ادعای نبودن شناسنامه مطرح می شود. با صادر شدن حکم دادگاه و عرضه آن به ثبت احوال ان اداره وظیفه دارد حکم دادگاه را اجرا کند.

*پایان مطلب*


وکیل در اصفهان

وکیل در تهران

وکیل دادگستری

وکیل خوب