ازدواج مجدد

ازدواج مجدد

ازدواج مجدد

ازدواج مجدد:


✅سوال مخاطبین
 آیا مرد میتواند با وجود همسرش از طریق قانونی تقاضای ازدواج مجدد کند؟
✅ پاسخ:  
 مرد نمیتواند با داشتن زن،
همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:


🔻1ـ رضایت همسر اول. 
🔻2ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
🔻3ـ عدم تمکین زن از شوهر.
🔻4ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8 (جنون و ابتلاء به بیماری که دوام زناشویی را برای طرف دیگر مخاطره‌آمیز کند)
🔻5 ـ محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8 ( به طور خلاصه محکومیت به 5 سال حبس)
🔻6 ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8
🔻7 ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌
🔻8 ـ عقیم بودن زن.
🔻9ـ غائب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8


🖌در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول نیز باقی است که بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.